Stadswandelingen

Naast een introductie van de highlights in de Utechtse binnenstad, bied ik onderstaande speciale themawandelingen aan. Waar uw interesse ook naar uit gaat, een stadswandeling helemaal op maat is ook altijd mogelijk.

Waarom valt de oude plataan in het Abraham Dolehof op door zijn enorme bobbels en bulten? Begijntjes, eens verleid door knappe jongelingen, proberen nog altijd tevergeefs naar buiten te komen. De Utrechtse stadsgeschiedenis is een onuitputtelijke bron van de meest uiteenlopende verhalen. De wandelingen door de binnenstad zijn een mengeling van historie, ludieke legendes en mysteries.

dikkeboom

Stadswandelingen Utrecht

Utrecht Historische Binnenstad

Deze historische rondleiding door Utrecht neemt u mee in een prachtige 2000 jaar oude geschiedenis. Verstilde hofjes toveren begijntjes te voorschijn. De kleurrijke passanten en grappige anekdotes van vrijzinnige vrijbuiters, wulpse hoeren en wijze wieven verlevendigen een boeiende geschiedenis van cultuur en mentaliteit: vanaf de Romeinse tijd tot heden. We passeren de Highlights van Utrecht, […]

Woeste Wijven en Wijze Wieven

Geschiedenis vertelt vaak het verhaal van grote mannen, koningen en krijgers. Toch is ongeveer de helft van de bevolking vrouw, welk stempel hebben vrouwen op de geschiedenis gedrukt? Met name vanaf de jaren zestig kwam er meer aandacht voor gender- en vrouwengeschiedenis. Deze stadswandeling werpt licht op het leven van Utrechtse vrouwen die soms dwars […]

Volksverhalen en mysteries

  ’s Nachts om twaalf uur vliegen ‘de Britsche hoeren’ van de Winkel van Sinkel naar de overkant van de Oudegracht, de grote steen in de Twijnstraat ligt aan een ketting om de duivel tegen te houden. Wie bij het Pandhof van de Dom omhoog kijkt ziet een mysterieus stenen touw, dat twee raamstijlen met […]

‘Een plekje in het hofje, een plaatsje in de hemel’

Vanaf ongeveer 1400 kwam er in Utrecht steeds meer aandacht voor weduwen, wezen en de armen. Rijke geldschieters gaven hun nalatenschap als gift om weeshuizen, hofjes of kameren te stichten. Arme, veelal oude en ziekelijke mensen van onbesproken gedrag mochten gratis in deze kameren wonen. Was dit een daad van barmhartigheid of speelden opportunisme en […]

Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, een wandeling door het centrum

U wandelt langs gebouwen, monumenten en andere plaatsen die herinneren aan het oorlogsverleden van de oude Utrechtse binnenstad. We dwalen langs het stadhuis, de synagoge en het Academiegebouw. Prof. Victor Koningsberger sprak hier zijn ontzetting uit over de rassenleer en de Jodenvervolging, maar spoorde tevens aan niet actief in verzet te gaan. We passeren de […]

Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog, een wandeling rondom de Maliebaan

De bezettingsjaren worden vaak gezien als de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Deze wandeling leidt u door de oorlogsjaren van  de Maliebaan in Utrecht, ook wel de Tweede Wereldoorlog in Nederland op één strekkende kilometer genoemd. We komen langs illegale drukkerijen van ondergrondse krantjes, passeren het hoofdkwartier van de NSB en de SS en […]

Geloofstwisten en reformatie

In de Middeleeuwen was Utrecht het belangrijkste geestelijk centrum van de Noordelijke Nederlanden. Het speelde een belangrijke rol in de beginfase van de opstand tegen de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw. Markante figuren en dappere lieden uit deze periode worden ten tonele gebracht, zoals Trijn van Leemput. Deze vrouw nam het voortouw bij de […]

Dood en Verderf in de stad.

Ooit gedacht waar het het woord ‘genadeslag’ vandaan komt? Een beul kon soms deze slag toedienen als een  gunst tijdens het radbraken. Op het Neude werd een monnik, die zich voordeed als kanunnik, in een pot gekookt. De van ‘sodomie’ beschuldigde Utrechtenaren, die ’s avonds in het geniep bijeenkwamen, werden veroordeeld en gewurgd. Hun daden […]

Stadswandelingen Amsterdam

Een wandeling door de oude Joodse buurt van Amsterdam

In deze wandeling maakt u kennis met de geschiedenis van het joodse leven in Amsterdam. De eerste groep Joden was afkomstig uit Spanje en Portugal en vestigden zich hier vanaf eind zestiende eeuw. Ze worden ook wel Sefardische Joden genoemd. Later volgden de Asjkenazische Joden, die vanuit Duitsland en Polen hier naartoe kwamen. Tijdens de […]