Ooit gedacht waar het het woord ‘genadeslag’ vandaan komt? Een beul kon soms deze slag toedienen als een  gunst tijdens het radbraken. Op het Neude werd een monnik, die zich voordeed als kanunnik, in een pot gekookt. De van ‘sodomie’ beschuldigde Utrechtenaren, die ’s avonds in het geniep bijeenkwamen, werden veroordeeld en gewurgd. Hun daden werden angstvallig verzwegen. Past u op tijdens een etentje in een restaurant langs de werf? In de werfkelders huist al eeuwen de basilisk, een gruwelijk monster. Het tafereeltje rondom het stadhuis lijkt nu heel gezellig, maar in de zestiende eeuw werden van hekserij beschuldigde vrouwen hier van de stadhuisbrug gegooid om de beruchte waterproef te ondergaan. Tijdens deze rondleiding maken we kennis met het gruwelijk verleden van Utrecht, een wereld van pestlijders, cholera-epidemieën en executies. Wilt u een wandeling vol duistere gebeurtenissen  uit het verleden? Dan is deze stadswandeling ‘Dood en Verderf” echt iets voor u.