Historische dierenwandelingen komen weinig  voor. De geschiedenis vertelt het verhaal over mensen. Wat is een dier en welke rol hebben dieren in Utrecht gespeeld. Al in de oudheid werd er gesproken over dieren. Zijn dieren intelligente wezens met verstand en zelfbewustzijn of opereren zij louter als machines? Kan er wel over dieren gesproken worden of beter over menselijke en niet-menselijke dieren? Welke functies vervulden dieren zoal in Utrecht? In deze wandeling wordt het verhaal van de opkomst van de dierenbescherming verteld, komt naar voren dat dieren verantwoordelijk werden gesteld voor hun daden en komen we langs afbeeldingen van dieren en gaan we op zoek naar het verhaal erachter. Dieren in Utrecht; van trekdier tot bekende kroegpoes.