In de Middeleeuwen was Utrecht het belangrijkste geestelijk centrum van de Noordelijke Nederlanden. Het speelde een belangrijke rol in de beginfase van de opstand tegen de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw. Markante figuren en dappere lieden uit deze periode worden ten tonele gebracht, zoals Trijn van Leemput. Deze vrouw nam het voortouw bij de sloop van het Vredenburg, het gehate Spaanse bolwerk dat de westkant van de stad beheerste. In 1579 werd de Unie van Utrecht getekend, wat onder meer inhield dat de openlijke uitoefening van de Katholieke godsdienst verboden werd. Sommige mensen bleven heimelijk katholiek en kwamen bijeen in schuilkerken. Op een gegeven moment kwam hier weer verandering in en traden katholieken en andere achtergestelde geloofsgroepen weer openlijk naar buiten. Tijdens deze citytrip worden de klopjes van het verstilde hofje van de Mariahoek opnieuw tot leven geroepen. Aanrader: Deze wandeling leent zich goed voor een koffie met taart bij Hotel-restaurant Karel de Vijfde of de Rechtbank. Kosten in overleg, zie ook het arrangement.