Geschiedenis vertelt vaak het verhaal van grote mannen, koningen en krijgers. Toch is ongeveer de helft van de bevolking vrouw, welk stempel hebben vrouwen op de geschiedenis gedrukt? Met name vanaf de jaren zestig kwam er meer aandacht voor gender- en vrouwengeschiedenis. Deze stadswandeling werpt licht op het leven van Utrechtse vrouwen die soms dwars tegen de conventies in vorm gaven aan de maatschappij waarin zij leefden. Het waren doorgaans bijzonder woeste wijven of wijze wieven. Belle van Zuylen vroeg een heer op een bal ten dans en had 'geen talent voor ondergeschiktheid'. Trui van Lier redde met Kindjeshaven meer dan honderd joodse kinderen van nazi-geweld. Catharina van Rennes droeg graag reformkleding, maar was toch diep beledigd toen mannen haar vervolgens uitlachten en voor pinguïn uitmaakten. Tijdens de stadswandeling zult u deze en andere vrouwen uit de geschiedenis tegenkomen die in veel gevallen voor een soortgelijke keuze kwamen te staan: aanpassen aan de normen en waarden van de tijd of zich er tegen verzetten? Gebouwen, monumenten en verwijzingen komen wellicht in een ander daglicht te staan.