Lezing: Woeste Wijven en Wijze Wieven

Lezing met projectie over de geschiedenis van Utrechtse vrouwen die vaak dwars door de conventies van deĀ  tijd heen, hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. Deze lezing neemt u mee naar de Vrouwen van Utrecht: onder meer Trijn van Leemput, Anna Maria van Schuurman, Belle van Zuylen, Catharina van Rennes en Trui van Lier passeren de revu.

Lezing: Een plekje in het hofje, een plaatsje in de hemel

Tijdens deze virtuele rondleiding passeert u verstilde hofjes van Utrecht, leeft u mee met drankzuchtigen die verbannen werden naar een werkinrichting en maakt u kennis met Maria van Pallaes, die zich een plaatsje in de hemel toe-eigende. Vanaf ongeveer 1400 ontstond er meer aandacht voor de maatschappelijke onderlaag. Geldschieters schonken hun na

Lezing: Utrecht tijdens de Tweede Wereldoorlog

De bezettingsjaren worden vaak gezien als de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Deze lezing leidt u door de oorlogsjaren van Utrecht. Het zal zijn alsof u al wandelend door de stad met deze historie geconfronteerd wordt. Aan de hand van een power point presentatie en een boeiend verteld verhaal passeert u onder meer illegale drukk

Lezing: Over ketters en vervolgingen

In de Middeleeuwen was Utrecht het belangrijkste geestelijk centrum van de Noordelijke Nederlanden. In 1579 werd de Unie van Utrecht getekend, wat onder meer inhield dat de openlijke uitoefening van de Katholieke godsdienst verboden werd. Sommige mensen bleven heimelijk katholiek en kwamen bijeen in schuilkerken. Eind achttiende eeuw kwam hier vera

Lezing: Het dier miskend?

Het dier miskend? Een geschiedenis van het denken over dieren belicht Al eeuwen lang denken mensen over dieren. Zijn dieren hoogwaardige wezens met bewustzijn, verstand en gevoel of opereren zij louter als machines? Voorstanders van dierenrechten spreken doorgaans van menselijke en niet-menselijke dieren en zijn van mening dat dieren gediscrimin