De bezettingsjaren worden vaak gezien als de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Deze lezing leidt u door de oorlogsjaren van Utrecht. Het zal zijn alsof u al wandelend door de stad met deze historie geconfronteerd wordt. Aan de hand van een power point presentatie en een boeiend verteld verhaal passeert u onder meer illegale drukkerijen van ondergrondse krantjes, andere plaatsen van verzet, het hoofdkwartier van de NSB en de SS en het huis van Anton Mussert. Het drama dat achter het Centraal Israëlitisch Meisjesweeshuis schuilgaat, spreekt voor zich. Duidelijk zal worden dat personen soms voor zeer moeilijke keuzes kwamen te staan of in het geheel geen keuzevrijheid hadden. Ondanks de tragedie die plaatsvond, wordt de lezing soms opgevrolijkt met hilarische anekdotes.