Het dier miskend? Een geschiedenis van het denken over dieren belicht Al eeuwen lang denken mensen over dieren. Zijn dieren hoogwaardige wezens met bewustzijn, verstand en gevoel of opereren zij louter als machines? Voorstanders van dierenrechten spreken doorgaans van menselijke en niet-menselijke dieren en zijn van mening dat dieren gediscrimineerd worden, niet om hun ras of sekse maar om hun soort. Deze lezing handelt over de geschiedenis van het denken over dieren en de opmerkelijke veranderingen daarin, vanaf de oudheid tot heden.