Tijdens deze virtuele rondleiding passeert u verstilde hofjes van Utrecht, leeft u mee met drankzuchtigen die verbannen werden naar een werkinrichting en maakt u kennis met Maria van Pallaes, die zich een plaatsje in de hemel toe-eigende. Vanaf ongeveer 1400 ontstond er meer aandacht voor de maatschappelijke onderlaag. Geldschieters schonken hun nalatenschap om bijvoorbeeld opvanghuizen en één-kamer woningen (kameren) te stichten. Was dit een daad van altruïsme of speelde opportunisme en de neiging tot opvoeding een rol? De zienswijze op criminaliteit veranderde: van radbraken naar heropvoeding. Geleidelijk aan kwam er meer invloed vanuit de Nederlandse overheid en werd de zorg meer een landelijke aangelegenheid.